2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 17, 2017


2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 17, 2017


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Հաշ.2


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Հաշվետվություն երրորդ եռամսյակ


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Scan 18Scan 17Scan 16


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Scan 15


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Scan 18


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Scan 19


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

Scan 20


Ֆինանսական հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 10, 2017

Scan 16