Շաբաթօրյակ Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 8, 2018


Շաբաթօրյակ Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 8, 2018


Ծրագրային ցուցանիշներ Ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Ծրագրային ցուցանիշներ ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին 3


Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1 2


Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

2


Հաշվետվություն Դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Նախադպրոցական կրթական ծրագրով գործունեության սերիա Ա N 0353 լիցենզիա

Posted by: | Posted on: Հունիսի 27, 2018

Նախադպրոցական կրթական ծրագրով գործունեության սերիա Ա N 0353 լիցլիցենզիա 1լիցենզիա 1լիցենզիա 1-ինլիցենզիա 3-րդ


<> ՊՈԱԿ-ի լիցենզիաներ և կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ:

Posted by: | Posted on: Հունիսի 27, 2018

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿՔԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԻՋՄՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ -իհիմնական ընդհանուր՝1-ին աստիճան,լիցենզիա տալու մասինհիմնական ընդհանուր՝2-րդ աստիճան լիցենզիա տալու մասինհիմնական ընդհանուր՝3-րդ աստիճան,լիցենզիա տալու մասին


<> ՊՈԱԿ-ի լիցենզիաներ և կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ:

Posted by: | Posted on: Հունիսի 27, 2018

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿՔԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԻՋՄՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ -իհիմնական ընդհանուր՝1-ին աստիճան,լիցենզիա տալու մասինհիմնական ընդհանուր՝2-րդ աստիճան լիցենզիա տալու մասինհիմնական ընդհանուր՝3-րդ աստիճան,լիցենզիա տալու մասին


<> ՊՈԱԿ-ի լիցենզիաներ և կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ:

Posted by: | Posted on: Հունիսի 27, 2018

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱԿՔԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԻՋՄՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ -ի հիմնական ընդհանուր՝1-ին աստիճան,լիցենզիա տալու մասին հիմնական ընդհանուր՝2-րդ աստիճան լիցենզիա տալու մասին հիմնական ընդհանուր՝3-րդ աստիճան,լիցենզիա տալու մասին