Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2019 թվական:Նախակրթարան

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 5, 2018

Ekamutneri ev naxahashiv 2019 tvakan.Naxakrtaran


Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2019 թվական :Հանրակրթական ուսուցման

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 5, 2018

Ekamutneri ev caxseri naxahashiv 2019 tvakan(naxagic) Hanrakrta


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 22, 2018

hanrakrtakan ushuchum erord eramsyak


Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 22, 2018

hanrakrtakan usuchum


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 22, 2018

hanrakrtakan ushuchum erord eramsyak


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 22, 2018

hanrakrtakan usuchum


Շաբաթօրյակ Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 8, 2018


Շաբաթօրյակ Ծակքար գյուղի միջնակարգ դպրոցում

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 8, 2018


Ծրագրային ցուցանիշներ Ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Ծրագրային ցուցանիշներ ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին 3


Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 1 2